Sale!
ALBL030001

Albanian Heart of Man – Zemra e Njeriut

$1.50 $0.50

People of all languages, classes and religions are being led by this booklet to experience the deep spiritual truth and significance of God’s message to mankind as expressed by the prophet Ezekiel 586 years before Christ, “I will give you an new heart and a new mind …then you will be my people, and I will be your God!” Ezekiel 36:26-28.

84 in stock

SKU: ALBL03 Language:
Categories: , , Number of Pages: 40pp

Description

This booklet originated in France in 1732, was revised and re-written for the mission fields of Africa by Rev. J. R. Gschwend in 1929, and has subsequently been translated and printed under copyright in over 250 indigenous languages by All Nations Gospel Publishers.  People of all languages, classes and religions are being led by this booklet to experience the deep spiritual truth and significance of God’s message to mankind as expressed by the prophet Ezekiel 586 years before Christ, “I will give you an new heart and a new mind …then you will be my people, and I will be your God!” Ezekiel 36:26-28.

Kjo broshurë e ka zanafillën në Francë në vitin 1732, u rishikua dhe u shkrua përsëri për fushat e misionit të Afrikës nga Rev. J. R. Gschwend në 1929, dhe më pas është përkthyer dhe shtypur nën të drejtat e autorit në mbi 250 gjuhë indigjene nga të gjithë Kombet e Botuesve të Ungjillit. Njerëz të të gjitha gjuhëve, klasave dhe feve janë udhëhequr nga kjo broshurë për të provuar të vërtetën e thellë shpirtërore dhe domethënien e mesazhit të Zotit për njerëzimin siç shprehet nga profeti Ezekiel 586 vjet para Krishtit, “Unë do t’ju jap një zemër të re dhe një mendje të re … atëherë ju do të jeni populli im, dhe unë do të jem Zoti juaj! ” Ezekieli 36: 26-28.

Additional information

Weight .1 lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Upsell products